Jedinečný a nadčasový britský dizajn. Najviac reprodukované umelecké dielo v histórii. Ikona svetovej filatelie.

Najdlhšie vydávaná séria definitívnych známok na svete. Nové exmpláre pribúdajú už viac ako 50 rokov.

Možnosť profilovať zbierku podľa rôznych parametrov. Viac ako 15 000 odlišných kombinácií špecifických vlastností.

Ako to vlastne začalo

machin

Najviac reprodukované umelecké dielo v histórii, aj takto by sa dala charakterizovať podobizeň Alžbety II., navrhnutá a vytvorená britským sochárom Arnoldom Machinom.

V roku 1964 bol Machin vybraný, aby navrhol dizajn pre novopripravovanú sadu mincí, ktorá mala byť zavedená do obehu od roku 1968. Jeho návrh bol schválený a nakoniec sa používal na všetkých britských miniciach až do roku 1984 a tiež na minciach Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

V roku 1966 kráľovná schválila Machinov návrh aj pre poštové známky a umožnila tým vznik série definitívnych známok, označovaných aj ako machins (angl. výslovnosť: "may-chins"). Dizajn bol prvý krát použitý na známke s nominálnou hodnotou 4d, v júni 1967. V súčasnosti sú machins najväčšou a zároveň najdlhšie vydávanou sériou definitívnych známok na svete. Aj v roku 2016 pribudli do zoznamu ďalšie nominály.

Ak vezmeme do úvahy len základné delenie podľa zmeny nominálnej hodnoty a farby, tak doteraz bolo vydaných viac ako 420 rôznych machins vrátane tých regionálnych. Pri zohľadnení ďaľších špecifických parametrov sa ich počet rozšíri o ďalšie stovky.

Ak položíme pred seba dve machins rovnakej farby s rovnakou nominálnou hodnotou, môže ísť o dva rôzne typy, hoci na prvý pohľad vyzerajú pre laika úplne rovnako.

Čo si všímať a aké parametre porovnávať?

Prehľad základných parametrov

Začneme tým, že určíme či je nominálna hodnota v starej alebo novej mene, teda či patrí medzi pre-decimals alebo decimals. Od júna 1967 do februára 1971 sa používali pre-decimals a niesli označenie D alebo / (Sterling pence resp. shilling).

V starej mene bolo vydaných celkovo 20 nominálov. Všetky machins vydané po februári 1971 sú už v desiatkovom systéme a používajú označenie p (pence).

Pri posudzovaní jednotlivých typov by sme si mali všímať aj šírku nominálnej hodnoty. V roku 1983 došlo k úpravám a čísla sú užšie. Táto zmena nastala z estetických dôvodov a vyžiadalo si ju použitie niektorých nominálov, ako napr. 20½ p, ktoré boli príliš široké v pomere k portrétu.

Medzi základné a najdôležitejšie parametre patrí určite aj technika použitej tlače, kde rozlišujeme 3 základné typy: litografia (lithography), fotogravírovanie (photogravure) a EME (Electro-Mechanically Engraved).

small collection

Existuje totiž viacero tlačiarenských firiem, ktoré sa podieľali na výrobe machins. Okrem pôvodných Harrison (v roku 1997 po odkúpení zmena mena na De La Rue ) sa z dôvodu potrieb trhu začali produkovať aj v tlačiarniach Questa , Waddington , Walsall , Enschedé a Cartor.

variety

Existencia viacerých dodávateľov nás privádza k ďalším rozdielom, jednotlivé firmy totiž používajú rôzne zúbkovanie (13.5 x 14 a 15 x 14). Jeden jediný nominál bol vytlačený dokonca až v 3 typoch zúbkovania: 1st ohnivo-červená bola omylom vytlačená aj v pomere 12.75 x 13.

Odlišnosti nájdeme aj v spôsobe zúbkovania. Pri machins sa totiž okrem klasického vyskytuje aj eliptické perforovanie v spodnej časti po oboch stranách, ktoré bolo zavedené v roku 1993 ako jeden z bezpečnostných prvkov.

Do skupiny security opatrení patria aj fosforové pásiky, ktoré sú dobre viditeľné pod ultrafialovým svetlom. V obehu nájdeme veľké množstvo kombinácií počtu pásikov (1,2), ich umiestnenia (vľavo, vpravo, na stred), dĺžky (dlhý, krátky), šírky (širší, užší) a typu použitého fosforu.

Existujú aj ďalšie parametre (napr. klasické a regionálne vydania, pôvod (hárok, booklet, rolka), vynovený portrét kráľovnej, typ papiera, typ lepu, posun nominálu od okraja a iné), ktoré by sme ešte mohli zohľadniť. Pri vzájomnej kombinácii všetkých spomínaných vlastností existuje obrovské množstvo typov machins a záleží len na zberateľovi, do akej hĺbky chce rozlišovať jednotlivé detaily a akým spôsobom chce formovať svoju zbierku.​ Ako pomôcka poslúžia špecializované katalógy a weby, veľa užitočných informácií nájdeme aj u predajcov filatelistického materiálu zameraných na machins (prevažne z UK).

Chcete ešte viac parametrov a odlišných vlastností?
Popri spoločných definitívnych vydaniach existujú aj vydania regionálne, výročné a NVI.


To prináša ďalšie nové exempláre a kombinácie.

Špeciálne vydania

Mnoho machins bolo vydaných aj s heraldickým symbolom v ľavom hornom rohu, predstavujúcim jednu zo štyroch regionálnych krajín: Severné Írsko (Right Red Hand of Ulster), Škótsko (Lion of Scotland), Wales (Dragon of Wales) a ostrov Man (Three legs of Man). Najmenej ich bolo vydaných práve pre posledne menovaný región - iba 4 nominály pre Isle of Man (v júli 1971: 2½p, 3p, 5p, 7½p). Pre ostatné regióny bola vydavateľská činnosť bohatšia - 60 a viac známok pre každú oblasť. Wales vydal aj 4 nominály bez označenia meny, teda len číslo bez p.

Najmenej ich bolo vydaných práve pre posledne menovaný región - iba 4 nominály pre Isle of Man (v júli 1971: 2½p, 3p, 5p, 7½p). Pre ostatné regióny bola vydavateľská činnosť bohatšia - 60 a viac známok pre každú oblasť. Wales vydal aj 4 nominály bez označenia meny, teda len s číslom.


scotland

ŠKÓTSKO

wales

WALES

isle of man

MAN

northern ireland

SEVERNÉ ÍRSKO

Medzi regionálne machins môžeme zaradiť aj vydania definitívnych známok z obdobia 1992-1996 pre vtedajšie britské zámorské územie Hong Kong (od roku 1997 pod správou Číny), ktoré tiež využívali dizajn busty navrhnutej Arnoldom Machinom. Známky . boli tlačené tlačiarňou Enschedé fotogravírovaním i litografiou a mali zúbkovanie 14 x 14.75, s výnimkou niektorých bookletov, kde bolo použité zúbkovanie 14 x 14.


Známky pre Hong Kong boli vytlačené v klasických hárkoch, ale tiež aj rolkách, bookletoch a mini-hárčekoch. Okrem už spomínaných spôsobov tlače a zúbkovania sa líšili ešte aj vo fosforových pásikoch, takže pri podrobnejšom skúmaní tu nájdeme množstvo rozličných typov.

Pri príležitosti 150-teho výročia prvej vydanej známky (1840, The Penny Black) bola vydaná sada 5 známok s vyobrazením dvoch hláv - Alžbety II. spolu s kráľovnou Viktóriou - Anniversary Machins. Ďalší nominál pribudol v roku 2000, s označením 1st class.


V septembri 2015, k 90-tym narodeninám kráľovnej a tiež z dôvodu, že sa Alžbeta II. stala najdlhšie vládnucim britským monarchom, bol vydaný prezentačný balíček obsahujúci mini hárček s 5 známkami, na ktorých dominuje ikonický Machinov dizajn. Súčasťou je aj purpurová definitívna známka pre prvú triedu , ktorá na 12 mesiacov nahradila klasickú, bežne používanú, červenú. Zvláštnosťou spomínanej známky je text Long to Reign Over Us, ktorý je hlavným sloganom pre toto výročie.

90th anniversary

Britská pošta vydáva pri významných príležitostiach a výročiach okrem už spomínaných mini-hárčekov aj známkové zošitky (prestige booklet), ktorých súčasťou sú karty s definitívnymi známkami, teda aj s machins. Zbierku môžete obohatiť navyše aj o hárčeky z filatelistických výstav (exhibition souvenir) alebo obálky prvého dňa vydania (FDC).


Non-Value Indicators (NVI) - Od augusta 1989 začala britská pošta vydávať aj machins bez špecifikácie nominálnej hodnoty vo forme čísla. Namiesto neho sú použité skratky 1st pre prvú triedu, 2nd pre druhú triedu a E pre listy vrámci Európy. 1st a 2nd boli vydané v rôznych veľkostiach a formátoch, s klasickým lepom, aj ako samolepky. Neskôr pribudli NVI machins aj pre leteckú poštu (airmal) s nasledujúcimi označeniami: Europe, Worldwide, Postcard; poistené a doporučené zásielky Recorded Signed For a Royal Mail Signed For a rýchle doručenie cenných zásielok Special Delivery.

Worldwide Worldwide Worldwide Europe Europe

Europe 1st gold 1st black 1st red 2nd dark blue 2nd light blue

Samolepiace machins sú chránené okrem eliptickej perforácie ešte ďalšími bezpečnostnými prvkami - dvoma oválnymi výrezmi a textom na pozadí. V súčasnosti sú používané nasledovné typy oválnych výrezov (pozor, nemýliť si s eliptickým zúbkovaním!): s prerušením len po stranách, s prerušením po stranách a súčasne na dolnom okraji a posledný typ má prerušenia po stranách a súčasne na dolnom aj hornom okraji.


Text na pozadí obsahuje okrem označenia ROYAL MAIL ešte jednopísmenové kódovanie (B, C, T, F, S, R, M), ktoré popisuje pôvod známky (napr. hárok, booklet, rolka) a od roku 2010 aj rok vydania známky.

Čo zaujme každého filatelistu?
Určite zriedkavé či jedinečné exempláre.

Rarity

Medzi raritné a zaujímavé zberateľské kúsky patria určite chybotlače. Napriek kontrolám sa niektoré z nich dostanú do obehu a patria k cenným súčastiam zbierok. Typickým príkladom je chýbajúca alebo nepresná perforácia medzi známkami, chýbajúci alebo nadbytočný fosforový pásik, odchýlka vo farebnom odtieni, chýbajúce označenie meny a podobne. Niekoľko ukážok chybotlačí:

V rokoch 1973-74 vyšli vo veľmi nízkom náklade prvé samolepiace machins v tvare 8-uholníka , cca po 1000 kusov pre každý z 9 nominálov v rozsahu od 1/2p do 5p. Bolo to skúšobné vydanie v troch vlnách, pod dozorom úradu Her Majesty's Stationery office. Hoci sa jedná o účelový filatelistický materiál, známky sú stále platné aj pre poštové služby.

nula trial

V obehu sa veľmi zriedkavo vyskytnú aj testovacie machins s hodnotou nula pencí (Colour trial machins). Boli produkované tlačiarňou De La Rue ako primárnym producentom machins a ďalej posielané do ostatných tlačiarenských firiem za účelom dosiahnutia zhody farebných odtieňov.

Predpokladá sa, že celkovo bolo vytlačených cca 40 rôznych druhov v období rokov 1997-2007. Považujú sa za vzácne a predávajú sa za viac ako 100 libier za kus. Ukážku viacerých farebných etalónov si môžete pozrieť TU .

Kde získať podrobnejšie informácie o machins?
Kde môžem nájsť ďalšie kusy do svojej zbierky?

Odporúčané zdroje pre zberateľa

Užitočné linky

Dobrým zdrojom na vytvorenie či doplnenie zbierky machins za normálne ceny sú pre zberateľov hlavne aukčné portály ako napríklad eBay (UK verzia), Delcampe , a tiež stránky britských dealerov, ako napríklad Hampstead castle alebo Machin&Wilding . Zberateľ tu nájde pečiatkované i čisté, bežné i raritné kusy. Potom už záleží len na ňom, akým tempom chce kompletizovať zbierku v závislosti od svojich predstáv a finančných možností.

exhib.souvenir

Množstvo užitočných informácií je k dispozícii na výbornej stránke Adminware kanadského zberateľa R.Harrisa ("Machin Nut"), kde sú veľmi dobre popísané a vysvetlené jednotlivé parametre, aj s názornými ukážkami. Pre začínajúceho zberateľa ju preto odporúčam ako hlavný zdroj na štúdium tejto známkovej oblasti. Môžete si tam stiahnuť aj albumové listy vo formáte pdf, ktoré dobre poslúžia ako základná predloha pre formovanie zbierky.

Pre zberateľov, ktorí sa chcú tejto oblasti venovať profesionálne a pokryť čo najviac odlišných druhov, bude najlepšou pomôckou Machin Handbook vydávaná firmou Deegam.

Táto kvalitná publikácia, nazývaná aj The Machin Encyclopaedia, je dostupná na CD vo formáte pdf. Nájdete tu viac ako 15 000 (!) podrobne spracovaných profilov, ktoré zohľadňujú jednotlivé kombinácie existujúcich parametrov skutočne do najmenších detailov.

ebay

delcampe

adminware ca